Đào tạo Học viên

  • Giáo án đào tạo Học viên 1 tháng

      Nội dung Giáo án đào tạo Học viên 1 tháng. Sau khi Ứng viên hoàn thành xong các vòng phỏng vấn và đủ hồ sơ xin việc theo quy định của Công ty thì trở thành Học viên. Các Học viên được tham gia học đào tạo miễn phí trong 1 tháng, bao gồm […]

  • Giáo án đào tạo Môi giới Bất động sản Tập 1

      Nội dung giáo án đào tạo Môi giới Bất động sản Tập 1: I. Nghề Môi giới Bất động sản. 1. Khái niệm Môi giới Bất động sản. 2. Nghề Môi giới cần làm gì. 3. Nghề Môi giới làm những gì. II. Bảng cửu chương. 1. Kiến thức Olympia.​ 2. Bán cái mình […]

  • Khóa đào tạo nghiệp vụ Bất động sản chuyên nghiệp

      Bạn có một niềm hứng thú đặc biệt với Bất động sản nhưng lo lắng vì không có bất cứ kiến thức nền tảng nào? Không biết phải bắt đầu từ đâu? Và để học một khóa đào tạo chất lượng về đàm phán, bán hàng, pháp lý, quản lý Bất động sản,…bạn nghĩ […]