Đào tạo Lãnh đạo

  • Kiến thức Olympia – Nâng tầm Môi giới

      Nghề Môi giới Bất động sản là nghề bán hàng đỉnh cao? – Bất động sản là sản phẩm duy nhất có khả năng chứa đựng giá trị lớn nhất, cả trăm tỷ, nghìn tỷ, trăm nghìn tỷ… – Khách hàng của các ông bà Môi giới là chủ nhà – có nhà tiền […]

  • Chương trình đào tạo Lãnh đạo Công ty Tuấn 123

    Thị trường Bất động sản biết tới Công ty Tuấn 123 như một đơn vị có chương trình đào tạo về Bất động sản Thổ cư thực tế và hấp dẫn nhất. Hệ thống đào tạo từ cơ bản tới nâng cao giúp cho hàng ngàn người lao động từ không biết nghề đến vững […]