Sự kiện

Viện nghiên cứu và Phát triển Bất động sản – Tuấn 123, đào tạo và cấp chứng chỉ Môi giới

14 Tháng Mười, 2020 | 618 Lượt xem

THƯƠNG HIỆU, ĐẲNG CẤP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TUẤN 123 – BẤT ĐỘNG SẢN TUẤN 123, VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN Tuấn 123 lại được khẳng định tầm Quốc gia và Quốc tế.

Vào lúc 09:36:12 ngày 08/10/2020 Cục Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản – Bộ Xây dựng đã chính thức phê duyệt Viện Nghiên cứu và Phát triển Bất động sản là 1 trong chỉ 6 đơn vị, đồng thời là Viện duy nhất tại miền Bắc tại thời điểm này đủ điều kiện đào tạo Môi giới, quản lý sàn giao dịch Bất động sản. Kể từ thời điểm này, Viện Nghiên cứu và Phát triển Bất động sản có đầy đủ năng lực pháp lý để Đào tạo và cấp Chứng chỉ Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức Môi giới Bất động sản và Quản lý sàn giao dịch Bất động sản. Với bước tiến lớn này cùng những bước đột phá trong năm 2020, Tuấn 123 chắc chắn khẳng định vị thế của đơn vị độc tôn về Môi giới Bất động sản Thổ cư tại Việt Nam, hướng tới phát triển lên tập đoàn lớn mạnh.

Kính mời Quý tính giả xem chi tiết trong trang web của Cục Quàn lý nhà và Thị trường Bất động sản/Bộ Xây dựng: http://quanlynha.gov.vn/Desktop.aspx/Tin_tuc-Su_kien/Van-ban-moi/Co_so_dang_ky_dao_tao_moi_gioi_quan_ly_san_giao_dich_bat_dong_san/
Hotline 0862109123

    Thông tin ứng tuyển